Feed Robot K1

Prix demandé :
Lieu: Postboks 64
Kløfta
NORVEGE
MiniSite du vendeur: Felleskjøpet Agri BA
Téléphone
(+47) 22 86 1000
Fax : 63981731
Modèle: Robot K1
Année de fabrication: 2009

TKS FEEDROBOT K1 2009 mod Montert sept 2009, har fòret ut revet silomasse fra matebord, til 60 kyr på ensidig forbrett. I daglig full bruk, mulig å se. Trenger noe vedlikehold. Ny maskin skal monteres her. Selges uten strømlederskinne.

Tout Pièces Pour Matériel D'élevage Norvege

Avez-vous besoin d'autres services ?